Author Archives: Crazy Monkey

About Crazy Monkey

Một người muốn đơn giản mọi thứ trong cuộc sống " nhưng có vẻ cuộc sống không hề muốn ai đó đơn giản nó một chút nào "

2 cuốn sách hay.

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Tình cờ tìm được 2 cuốn sách hay: 1 cuốn về các cuộc đối thoại của những contemporary artist nổi tiếng và có ảnh hưởng nhất của thế kỷ 20 – Press Play . 1 cuốn về Mark Dion ( là ex graduated từ SVA )
Ôi tìm được các đầu sách hay tại quê tôi, sao lại quý giá và sung sướng đến thế..
Thú vị hơn nữa là lại gặp lại “người đàn bà điên ” Yayoi Kusama qua cuộc đối thoại của bà với phóng viên báo Tokyo art monthy. Mỗi lúc tôi lớn hơn, thì các trải nghiệm và tư tưởng của những con người như Kusama lại càng rõ ràng trong nhận thức của tôi hơn. Chuẩn mực sẽ được loại bỏ khi bạn đứng tại Newyork, nơi mà hàng triệu người tại đó đến từ những background khác nhau, theo đó là những chuẩn mực và quan niệm sống khác nhau. Có thể ý của Kusama nói về một ” enough space for large Arts” chính là nói đến điều này.
Tôi, phải bám vào những dự định của mình. Khi lạc lối, thì tương lai chính là lý do để chúng ta bước tiếp.

Cảm ơn 2 cuốn sách.

20120610-182845.jpg

20120610-182902.jpg

20120610-182855.jpg

Advertisements