Category Archives: Đồ họa

Các thứ thú vị về lĩnh vực của đời mình, xin để trong đây!

Người và Bò

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Một triển lãm thú vị của Hoạ sĩ Nguyễn Thế Dung

20120421-111342.jpg

20120421-111350.jpg

20120421-111409.jpg

20120421-111415.jpg

20120421-111421.jpg

Advertisements

Continue a playful journey!

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Lại một ngày tiếp theo ở trung tâm Arena, chúng tôi lại thả mình theo từng nét vẽ..

Ngoài ra cũng muốn note về triển lãm Panamodel tại trung tâm quỹ Nhật Bản hôm nay. Triển lãm lạ và thú vị, chỉ tiếc không gian tại trung tâm hơi bé, nên cũng phần nào hạn chế ý tưởng của tác phẩm.

20120225-153758.jpg

20120225-153813.jpg

20120225-153819.jpg

20120225-153833.jpg

20120225-153849.jpg